Bảng giá thành viên

STUDENT

200.000

đồng / tuần

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 3 lượt tải mỗi tuần
 • Thêm người dùng: 0
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

BASIC

500.000

đồng / tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 50 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

PRO

1.500.000

đồng / 6 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 75 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

VIP

2.400.000

đồng / 12 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 100 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

STUDENT

200.000

đồng / tuần

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 3 lượt tải mỗi tuần
 • Thêm người dùng: 0
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

BASIC

500.000

đồng / tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 50 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

PRO

1.500.000

đồng / 6 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 75 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

VIP

2.400.000

đồng / 12 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 100 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

STUDENT

200.000

đồng / tuần

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 3 lượt tải mỗi tuần
 • Thêm người dùng: 0
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

BASIC

500.000

đồng / tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 50 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

PRO

1.500.000

đồng / 6 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 75 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

VIP

2.400.000

đồng / 12 tháng

 • 8000+ Theme & Plugins
 • 100 lượt tải mỗi tháng
 • Thêm người dùng: 1
 • Miễn phí cập nhật
 • Không giới hạn website
Đăng ký

Lưu ý: những plugin & theme yêu cầu kích hoạt bằng key sẽ được cung cấp theo tùy loại. Có loại miễn phí hoặc có thêm một chút phí.

Thêm người dùng: sau khi mua gói, bạn đã có thể tải các plugin/theme tại SeeWP. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mời người khác tham gia vào team của bạn, bằng cách gửi một link đăng ký vào team, họ truy cập, tạo tài khoản riêng và tải các plugin/theme tại SeeWP.

Hoàn tiền: trong vòng 7 ngày, nếu tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi, SeeWP sẽ hoàn tiền 100%.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai