Chat với SeeWP

booster plus for WooCommerce 6.0.0

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục: ,
Báo cáo

Deion

Need an even bigger BOOST? Upgrade to Booster Plus WordPress Plugin and unlock even more features for additional functionality and more control over your WooCommerce store.

Using Booster for WooCommerce? But if you need an even bigger BOOST, we recommend upgrading to Booster Plus! Booster Plus for WooCommerce unlocks features within the existing modules to give you additional functionality, and even more control over your WooCommerce store.

Booster Plus for WooCommerce WordPress Plugin Features

  • Add to Cart Labels – Change text for Add to Cart button by WooCommerce product type, by product category or for individual products.
  • Call for Price – Create any custom price label for all WooCommerce products with empty price.
  • Custom Price Labels – Create any custom price label for any WooCommerce product.
  • Free Price Labels – Set WooCommerce free price product labels.
  • More Button Labels – Set WooCommerce “Place order” button label.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai