Chat với SeeWP

Envira Gallery – EXIF Addon

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Envira Gallery – EXIF Addon

EXIF Addon

The EXIF Addon for Envira Gallery permits you according to display EXIF metadata among you galleries then lightbox images.

Do you need to display EXIF records over your WordPress margin images?

The EXIF Addon for Envira Gallery adds EXIF metadata support to your WordPress galleries and lightbox images.

With that addon, thou can display whole the favor out of your shots. You may setup current manufacturers as taxonomies or even construct custom edge queries based on so much along the Dynamic Addon.

We currently assist entire the common EXIF data, along with digicam make/model, aperture yet shutter speed.

You perform show these within both the brim then lightbox images from the Config settings for you gallery.

You can digest an example over the EXIF addon outturn between the gallery below, and ye can view the documentation because the Exif Addon here.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai