Chat với SeeWP

Envira Gallery – Zoom Addon

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Envira Gallery – Zoom Addon

Zoom Addon

Adds zoom functionality according to images between thine margin to enable above shut browsing.

Do ye necessity the capacity for your customers in accordance with get an up shut look at you photos?

Envira Gallery’s Zoom addon approves thou according to Gather functionality so allows visitors regarding you web page in accordance with zoom into about photos into thy gallery’s lightboxes! You have the option in conformity with conjoin a shine color, allow an effect, or choose from one regarding 3 zoom “modes”.

Here’s the screenshot regarding the Zoom Settings because thine galleries:

View our demo regarding Envira’s Zoom Addon!

We took the penalty out concerning including zoom-like capabilities in imitation of your WordPress galleries – you users choice enjoy that then consequently wish you!

 

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai