Chat với SeeWP

EventOn CSV Event Importer

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

EventOn CSV Event Importer

CSV EVENT IMPORTER

Import occasions without problems of thine eventON calendar the use of CSV importer addon.

IMPORT CSV EVENTS LIKE A BOSS!

Import CSV Events

Import events among eventON calendar using a formatted CSV bring through footsie by way of footsie process.

Ajax Based Importing Process

Import 100s about occasions via CSV bring so much wish lie processed between the heritage by using AJAX.

Real-time Import Status

Ajax primarily based importing procedure pleasure replace ye real age about each CSV import event.

Pluggable Actions & Filters

This addon comes including a number wordpress pluggable filters that allow thou in imitation of accumulate aid because of additional income fields.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai