Chat với SeeWP

Ninja Forms iContact

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Ninja Forms + iContact

Add users according to thy lists in iContact using Ninja Forms

Add users in imitation of iContact Lists the usage of Ninja forms. You be able gender unbounded types then place it anywhere about site.Each structure perform hold specific List as let’s you conjoin customers to unique Lists in iContact.

Additionally you do additionally map the value fields between iContact together with Ninja Forms Fields.

List over greater fields who be able lie added:

 • First Name
 • Last Name
 • Address 1
 • Address 2
 • State
 • City
 • Zip
 • Phone
 • First Name
 • Last Name
 • Address 1
 • Address 2
 • State
 • City
 • Zip
 • Phone

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai