Chat với SeeWP

OceanWP Elementor Widgets

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

OceanWP Elementor Widgets

Add dense modern Herculean and entirely customizable widgets in imitation of the popular fair page architect – Elementor.

Key Features

 • Accordions widget
 • Advanced Custom Field widget, thanks in conformity with Bruno Tritsch because of the help
 • Advanced Heading widget
 • Animated Heading widget
 • Banner widget
 • Brands widget
 • Business Hours widget
 • Button Effects widget
 • Buttons widget
 • Call To Action widget
 • Circle Progress widget
 • Countdown widget
 • Divider widget, after conjoin a textual content and an strife of the divider
 • Flip Box widget
 • Google Maps widget
 • Hotspots widget
 • Image Comparison widget
 • Image Gallery widget
 • Info Box widget
 • Instagram Feed widget
 • Link Effects widget
 • Login widget
 • Lost Password widget
 • Register widget
 • Modal widget
 • Navbar widget
 • Off Canvas widget
 • Price List widget
 • Recipe widget
 • Scroll Up widget
 • Switch widget
 • Table widget
 • Tabs widget
 • Team Members widget
 • Timeline widget
 • Contact Form 7 widget
 • Gravity Forms widget
 • WPForms widget
 • Caldera Forms widget
 • Ninja Forms widget
 • WooCommerce Products widget
 • WooCommerce Categories widget
 • WooCommerce Slider ruin

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai