Chat với SeeWP

Pie Register bbPress Addon 1.3

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Deion

bbPress is a WordPress plugin that adds the functionality of a forum to your website. With the bbPress add-on for Pie Register, you can enable the Pie Register fields to be displayed on the bbPress user profile as additional information. Users can directly edit the Pie Register profile information staying on the bbPress profile edit, and it will automatically be updated on the Pie Register profile.

Key Features

  • Enable the Show in bbPress Profile option on selected Pie Register form fields.
  • The enabled Pie Register fields will be displayed on the bbPress profile page under  ‘Additional Information’.
  • User can edit the enabled Pie Register profile fields from the bbPress profile page directly.
  • The following Pie Register fields can be shown in the bbPress profile:
    • Standard fields: Text Field, Text Area, Drop Down, Multi-Select, Number, Checkbox, Radio Buttons
    • Advanced fields: Address, Date, Time, Phone, Profile Pic

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai