Chat với SeeWP

pie register profile search addon 1.6.2

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Deion

Profile Search is necessary and can be a game-changer for community websites. It allows the users to find each other on your website, bring about more user interaction, and create user-generated content. With the Profile Search add-on, you can customize how the search results will look or what information will be shown immediately. This add-on also lets the user customize their search settings.

Key Features

  • Customize search settings from the Profile Search Settings section.
  • Select where to display search results.
  • A setup which information on user profiles is displayed on search results.
  • Restrict only logged-in users to Search User Profile.
  • Set whether to exclude users by their username or roles from search results.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai