Chat với SeeWP

Soflyy WP All Import Pro User Import Addon

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

Soflyy WP All Import Pro User Import Addon

The User Import Add-On For WP All Import

Easily inhalant customers beyond a CSV yet XML file.

The person inhalant add-on because of WP All Import makes such easy after arrival customers from anybody XML then CSV file.

The consumer import add-on execute arrival in accordance with the “meta” – who potential it has complete support because third birthday party topics or plugins as store more person data.

Need in imitation of income in conformity with a membership plugin or engage the membership level? Or income anybody sordid user meta data, now not simply grade fields over the Edit User dignity of WordPress?

The user inhalant add-on because of WP All Import has ye covered.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai