Chat với SeeWP

WooCommerce Autoship Payflow Payments

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục: ,
Báo cáo

WooCommerce Autoship Payflow Payments

Accept repayments out of thine clients with the aid of Payflow Pro®, Paypal’s nearly husky fee processing solution.

WC Autoship for WooCommerce is required for this plugin.

Required Payflow Pro Account Settings

  1. Reference Transactions need to be enabled.
  2. In sandbox mode, Fraud Protection Service have to be disabled to manner check savings cards.

Getting Started

  1. Install WC Autoship Payflow Payments.
  2. Login in accordance with your Payflow Pro Control Panel (sign on because Payflow Pro if you don’t already bear an account) or control thine API credentials
  3. Save it information on the settings page
  4. Test the checkout process.
  5. Test the Autoship Schedules price approach update.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai