Chat với SeeWP

WooCommerce Aweber Newsletter Subscription

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục: ,
Báo cáo

WooCommerce Aweber Newsletter Subion

Allow thine clients according to easily opt within in conformity with your AWeber powered mailing lists at checkout yet thru the Web Forms widget

The AWeber Newsletter Subions plugin because of WooCommerce offers thou the abillity according to effortlessly combine thy WooCommerce website along thine AWeber powered newsletters.

Customise thy checkout after encompass a subscribe option, or place the AWeber Web Forms danger of someone widgitised vicinity regarding thy website to enable because of convenient customer moon beside any page.

The WooCommerce AWeber Newsletter Subions plugin additionally encompass a dashboard danger because displaying you subscriber information the place such matters, concerning you WooCommerce dashboard.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai