Chat với SeeWP

WooCommerce lottery pick ticket number 2.3.0

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục: ,
Báo cáo

Deion

Addon for WooCommerce Lottery for:

  • pick ticket number (option to randomly assign tickets without picking numbers)
  • option to use alphabet partitioning for tickets (A1…A100, B1…B100, etc)
  • lucky dip option with quantity selector
  • question and answers (with option to allow only true answers or allow checkout with wrong answer but do not allow to participate in draw)
  • manually pick winner (when you want to use 3rd party competition drawing option like https://www.random.org/ or your own random number generator)
  • sort tickets in tabs (for many tickets)
  • CSV and Excel data export (sortable)

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai