Chat với SeeWP

WooPricely 1.3.9 WooCommerce Pricing & Discounts

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục: ,
Báo cáo

Deion

WooPricely – WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts is a multi-purpose pricing and discounts toolkit for WooCommerce stores. The dynamic pricing and discounts plugin allows you automate product pricing, simple discount pricing, bulk discount pricing, tiered discount pricing, buy x get x discount pricing, buy x get y discount pricing, group discount pricing, cart discounts and cart fees by defining rules and conditions. These features are grouped into four easy to use modules, the modules include Product Pricing, Checkout Pricing, Checkout Discounts, and Checkout Fees.

This highly flexible and easy to use dynamic pricing and discounts plugin can be used to implement marketing strategies such as special discount offers, loyalty programs discounts, special promotions, flash sales discounts, Black Friday discounts, Christmas Special offer, lifetime customers discount pricing , conditional pricing, membership pricing, wholesale discount pricing etc… allowing you to sell more and attract more customers to your store.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai