Chat với SeeWP

WordPress GDPR

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

WordPress GDPR

The All into One WP GDPR Solution

We created the good GDPR Plugin outdoors over all. Do no longer depend of a couple of Plugins – get the Ultimate One.

GDPR Features

 • Forget Me
 • Data Breach Notifications
 • Request Data Archive
 • Cookie Popup
 • Contact DPO
 • Newsletter Unsubscribe
 • Privacy Policy Update Emails
 • DMCA
 • Imprint
 • Media Credits
 • Data Rectification
 • Integrations
  • WooCommerce
  • Mailster
  • BuddyPress
  • Facebook Pixel
  • Google Analytics
  • Google Adwords
  • Google Tag Manager
  • Hot Jar
  • Contact Form 7
  • Flamingo DB
  • Custom Integrations
 • Well Documentented

 

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai