Chat với SeeWP

WP Job Manager Embeddable Job Widget

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

WP Job Manager Embeddable Job Widget

Embeddable Job Widget

Show a shape concerning your web site up to expectation customers may use in imitation of cause an embeddable employment destruction displaying employment listings out of you site.

With the Embeddable Job Widget plugin, ye be able exhibit a shape of you website online to that amount customers do generate partial attach articles with. This imbed code can exhibit listings out of you website online anyplace they use the code.

After deciding on preferences for theirs widget, the person desire remain in a position in imitation of preview the loss and control the attach code because of use over theirs personal website:

The apply code perform stand aged of someone website after show work listings beyond you web page – WordPress is no longer required.

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai