Chat với SeeWP

WPBakery Page Builder Addons Bundle (formerly Visual Composer)

Để tải plugin/theme này, bạn cần phải trở thành thành viên của SeeWP. Xem ngay các Gói Thành Viên. Hoàn tiền 100% nếu bạn tải 3 plugin/theme bất kỳ mà không dùng được do file lỗi.
Danh mục:
Báo cáo

WPBakery Page Builder Addons Bundle includes

 1. Visual Composer – Post Grid/List With Carousel
 2. Visual Composer – Social Streams With Carousel
 3. Animated Text Add-on for Visual Composer
 4. Visual Composer – All in One Carousel
 5. Visual Composer – Twitter Feed Grid With Carousel
 6. Visual Composer – Instagram Gallery with Carousel
 7. Visual Composer – Post Accordion
 8. Visual Composer – Woocommerce Grid with Carousel
 9. Visual Composer – Price Table|Compare Table
 10. Visual Composer – Meet the Team with Carousel
 11. Visual Composer – Portfolio and Gallery with Carousel
 12. Visual Composer – Search Social Stream
 13. Visual Composer – Social Stream Post Type Grid and Carousel

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

TRƯƠNG THÀNH TÀI

Các bạn có thể tải plugin/theme thỏa thích sau khi trở thành thành viên của SeeWP.

Kênh Youtube: Tài Media

Facebook SeeWP: https://www.facebook.com/seewp

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai