Hướng dẫn kỹ thuật

Trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về plugin/theme, SeeWP xin nhắn nhủ với quý khách vài thông tin sau đây:

SeeWP là nơi bán các sản phẩm plugin/theme giá rẻ so với nhà cung cấp chính thống.

Không phải tất cả plugin/theme mà đội ngũ SeeWP đều đã được trải nghiệm và thành thạo cách sử dụng.

Hãy đảm bảo rằng phiên bản PHP mà quý khách đang dùng là từ 7.4 trở lên.

Hãy đảm bảo rằng quý khách đã cấu hình hosting/vps như sau:

  • max_execution_time = 600
  • max_input_vars = 5000
  • memory_limit = 512M
  • post_max_size = 128M
  • upload_max_filesize = 512M
  • Nếu không thể tự cấu hình, vui lòng liên hệ nhà cung cấp hosting/vps để được hỗ trợ cấu hình.

⇒ Nếu sau khi thực hiện các bước trên mà quý khách vẫn chưa thể cài đặt hay sử dụng được plugin/theme, vui lòng liên hệ vào form bên dưới này.

  •  

This contact form is available only for logged in users.